SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ATOMSKA BANJA

Zdrav čovek ima hiljadu želja, a bolestan samo jednu – da ozdravi. Zato  Atomsku banju  u Gornjoj Trepči , u kojoj već  vekovima izvire zdravlje, posećuju hiljade obolelih. Uzevši u obzir povoljne klimatske činioce i netaknutu prirodu u kojoj je Banja smeštena, moze se reci da je idealno mesto za boravak svakog čoveka svakodnevno izloženog stresu i štetnim uticajima iz vazduha, vode, hrane. Povratak prirodi je iskonska težnja sve većeg broja ljudi, a ovaj ekološki biser, pruža mogućnost njenog ostvarenja.

Kontakt Info

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Gornja Trepča
32215 Gornja Trepča, Srbija

Centrala:
tel: +381 (0) 32 822 063

Recepcija:

Facebook

Map Info